Chia vui với Vương Quốc Tuấn

Ngày đăng: 10:13:23 09-10-2011

Chia vui với bạn đã có dâu

Chúc mừng Vương Quốc Tuấn lên ghế sui gia, cưới dâu ( 07-10-2011 )

(từ trái sang phải : Đức - Cô dâu chú rể - Hoàng - Quý - Nghĩa - Tuấn - Hòa & Nguyệt-..và vợ Tuấn bìa phải )

Từ phải sang trái : H Phượng - Dung - Nghĩa - Mỹ Lan - 6 Môn - Khương - Kim Hoàng - Việt Mỹ -

Thanh Tâm - Phong - Diễm Mai - Thượng - Phất - Tuấn & chú rể, cô dâu.

Nguyệt - Phượng - Hoàng - T.Tâm

6 Môn - Dung - Mai - Nguyệt - Phượng

Thanh Tâm - Mỹ Lan - Minh Khương - Minh Hoà

Photo by Thanh Tâm.