Chia vui với Nguyễn Thị Lang

Ngày đăng: 09:48:23 09-10-2011

Chia vui với bạn đã ngồi ghế sui gia ( Hình chụp dịp Nguyễn Thị Lang cưới dâu, tổ chức tại Cần Thơ )

Hàng trên : hai con trai Đức - vợ Đức - vợ Diệu Hoàn - D.Mai - T.Văn Bính - Đức - Hoàn

Hàng dưới : T.Nga - K.Lệ - B.Nga - N.Hồng - Bích Mai - T.Tâm - K.Hoàng - Lang - H.Phượng - B.Loan

Hàng trên : con trai Đức - Châu (H.Phượng) - Đức - con trai Đức - con trai Lang

Hàng dưới : T.Tâm - B.Nga - D.Mai - H.Phượng - N.Hồng - T.Nga - K.Lệ - Lang - B.Xuân - K.Hoàng -

Hoàng ( vợ) Đức - con gái B.Nga