Chia vui với Thái Văn Bính lên chức sui gia

Thương chúc hai cháu Ngọc Thanh & Xuân Hiền mãi mãi đầm ấm bên nhau

Các bạn lớp Sinh B

Phe ta ... Sinh A