Chia vui với Phan Mỹ Dung có dâu hiền

Chúc mừng vợ chồng Mỹ Dung có thêm dâu hiền và thương chúc hai cháu

Đăng Khoa và Kim Linh trăm năm hạnh phúc

Tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng Bạch Kim ngày 02-01-2013