Chia vui với Ái Lâm và Hữu Tiến ngồi ghế sui gia

Chúc mừng Ái Lâm & Hữu Tiến có rể quý và thương chúc hai cháu Ái Linh & Hải Linh trăm năm hạnh phúc