Chia vui Nhiệm & Kim Hoàng ngồi ghế sui gia

Chúc mừng Hoàng & Nhiệm có dâu hiền và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc