Chia vui cùng bạn Thái Bình ngồi ghế sui gia

Chúc mừng bạn Thái Bình ngồi ghế sui gia và

thương chúc hai cháu Tường Vân & Minh Cảnh trăm năm hạnh phúc

Tin Vui
Chia vui cùng bạn Thanh Bình ngồi ghế sui gia
Chia vui với Bạch Nga và Sơn ngồi ghế sui gia