Tin Vui

Chia vui với Dung & Nghĩa ngồi ghế sui gia

Chia vui với Huy Hoàng và Bạch Phượng có dâu hiền và thương chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc 04 - 2016

Chia vui với Dung & Nghĩa ngồi ghế sui gia Chúc mừng Kim Dung & Quang Nghĩa có rể quý và thương chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc 23-12-2017

Chia vui với Như & Thạch ngồi ghế sui gia Chúc mừng Thùy Như & Ngọc Thạch có dâu hiền và thương chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc 20-12-2015

Chia vui với vợ chồng Thông có thêm dâu hiền và thương chúc hai cháu Thanh Trúc & Hoà Thuận trăm năm hạnh phúc27 - 12 - 2015

Chia vui với Ái Lâm và Hữu Tiến ngồi ghế sui gia Chúc mừng Ái lâm & Hữu Tiến có rể quý và thương chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc

Chia vui với vợ chồng Trần Minh Hoàng có thêm rể quý và thương chúc hai cháu Thanh Trúc & Tấn Tài trăm năm hạnh phúc

Chia vui với Nhiệm & K.Hoàng ngồi ghế sui gia Chúc mừng Hoàng & Nhiệm có dâu hiền và thương chúc hai cháu Thanh Nhàn & Như Quỳnh trăm năm hạnh phúc

Chúc mừng bạn đã lên hàng Sáu bó Mừng thôi nôi bé Trần Minh Hoàng lần thứ 60

Chia vui cùng bạn Thanh Bình

Chia vui với Mỹ Dung ngồi ghế sui gia Chúc mừng Mỹ Dung có dâu hiền và thương chúc hai cháu Đăng Khoa & Kim Linh trăm năm hạnh phúc

Chia vui cùng bạn Diệu Hoàn ngồi ghế sui gia và thương chúc hai cháu Hoàng Oanh & Minh trăm năm hạnh phúc

Chia vui cùng bạn Thanh Bình

Chia vui với Bính Xuyến ngồi ghế sui gia ... Thương chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc

Chia vui cùng bạn Thanh Bình ngồi ghế sui gia và thương chúc hai cháu Tường Vân & Minh Cảnh trăm năm hạnh phúc

Chia vui với hai bạn Bạch Nga và Hùng Sơn lên ngồi ghế sui gia và thương chúc hai cháu Khánh & Tố trăm năm hạnh phúc

  • Đã gặp lại bạn Triệu Công Duy hiện định cư ở Úc. Duy gửi lời chào tất cả các ban.
    • 1 thành viên bị lạc, mới đoàn tụ với 1 nhóm nhỏ tối qua tại cafe "Chợt Nhớ" cùng với các bạn : Thanh Liêm, Tuyết Nga, Ngọc Môn, Trung Hậu tối 11/12/2011 - Trần Thanh Thủy - Chào mừng Thủy đến với lớp.