Thông báo họp lớp 2011

Ngày đăng: 09:39:48 18-07-2011

Danh Sách Tham Dự

 • Thái Văn Bính
 • Xuyến ( vợ Bính )
 • Doãn Thị Kim Dung
 • Huỳng Quang Nghiã
 • Đỗ Ngọc Thạch
 • Châu Thị Thuỳ Như
 • Vương Quốc Tuấn
 • Trần Việt Hùng
 • Nguyễn Việt Mỹ
 • Võ Thị Diễm Mai
 • Huỳnh Trương Phất
 • Huỳnh Tiến Dũng
 • Huỳnh Thị Thanh Tâm
 • Lê Hữu Thượng
 • Dư Minh Châu
 • Đỗ Hồng Phượng
 • Vũ Thị Ngọc Môn
 • Hồng Thanh Đức
 • Vũ Thị Đoàn Thu
 • Trần Minh Hoàng
 • Nguyễn Thanh Liêm
 • Nguyễn Thị Bạch Nga
 • Lê thị kim Hoàng
 • Ngô Văn Nhiệm
 • Nguyễn Thị Tám
 • Đinh Diệu Hoàn
 • Nguyễn Hoàng Hùng
 • Nguyễn Thu Quỳnh
 • Lưu Nam Trang
 • Trần Hữu Tiến
 • Nguyễn Văn Đức
 • Hoàng (lớp Sinh B, vợ Đức) và 2 con trai
 • Dương Thị Thái Bình
 • Nguyễn Quốc Cường
 • Võ Thị Bích Loan
 • Ngô Thị Hồng Liên
 • Trần Thị Mỹ Lan
 • Khương (khoa Hóa, chồng Mỹ Lan)
 • Nguyễn Khánh Long
 • Nguyễn Khánh Loan
 • Nguyễn Thị Nguyên
 • Võ Vinh Quý
 • Ngô Thị Anh Thuỷ
 • Nguyễn Huy Hoàng
 • Hồ Thị Bạch Phượng
 • Bùi Trung Hậu
 • Huỳnh Bá Nghệ, vợ và con gái

Danh sách tham dự có thể thiếu sót do thiếu thông tin. Mong các bạn phản hồi hoặc cập nhật thêm cho Hồng Phượng.

Nhóm thực hiện hoan nghinh tất cả các bạn có gia đình đi cùng.

Hy vọng sau lần họp mặt 2011 này, năm sau lớp Sinh @ chúng ta sẽ ngày càng đông vui hơn

Thân ái !

(Nhóm thực hiện )