Lễ giỗ an vị cô Tiếng

Lễ giỗ an vị giáo sư Mai Trần Ngọc Tiếng tại chuà Bát Nhã Bình Thạnh Sài Gòn ngày 17 - 01 - 2013

Hình ảnh by Nguyễn Thế Vũ, khoa Sinh lớp E

Từ trái qua phải:

Thu Thuỷ - Thầy lệ

link để xem thêm ...... xin click vào đây