Họp tất niên khoa Sinh hệ chứng chỉ Khoa Học Sài Gòn

Buổi họp tất niên khoa Sinh hệ chứng chỉ tại quán cà phê Siena quận 3 Sài Gòn.

Chúc mừng các bạn ngày càng vui đông ( lớp Sinh A )

Hình ảnh by Nguyễn Thế Vũ khoa Sinh lớp E,