Thân mẫu bạn Nguyễn Thị Bạch Nga

Được tin Thân mẫu của bạn Nguyễn Thị Bạch Nga. Bác Nguyễn Thị Bông đã từ trần vào lúc 23g55 ngày 24-9-2018 tại Thủ Đức. Hưởng thọ 89 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Nguyễn Thị Bạch Nga và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A