Thân mẫu bạn Huỳng Quang Nghĩa, Nhạc mẫu bạn Doãn Thi Kim Dung

Được tin Thân mẫu của bạn Huỳnh Quang Nghĩa, nhạc mẫu bạn Doãn thị Kim Dung. BácVõ Thị Đê đã từ trần vào lúc 18g50 ngày 22-11-2018 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 96 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng 2 bạn Huỳnh Quang Nghĩa & Doăn Thị Kim Dung và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A