Thân phụ Vương Quốc Tuấn

Được tin Thân phụ của bạn Vương Quốc Tuấn. Bác Vương Minh Cảnh đã từ trần vào lúc 1g ngày 26/7/2012. Linh cửu được quàn ở Sóc Trăng. Hưởng thọ 96 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Vương Quốc Tuấn và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A