Thân phụ bạn Dư Minh Châu

Được tin bác Dư Dinh Thân phụ bạn Dư Minh Châu ( phu quân Đỗ Hồng Phượng ) đã tạ thế ngày 09 tháng 03 năm 2012 Hưởng thọ 81 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng hai bạn Châu & Phượng và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A.