Thân mẫu bạn Trần Văn Việt

Được tin bác Lê Thị Thảo. Thân mẫu bạn Trần Văn Việt đã tạ thế ngày 05 tháng tám 2011 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 86 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng hai bạn Chi & Việt và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.