Thân Mẫu bạn Lê Thị Kim Hoàng, Nhạc Mẫu bạn Ngô Văn Nhiệm

Được tin Thân mẫu của bạn Lê Thị Kim Hoàng. Bác Nguyễn Thị Ti đã từ trần vào lúc 11g40 ngày 31-10-2019 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 91 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng 2 bạn Lê Thị Kim Hoàng & Ngô Văn Nhiệm và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A