Thân mẫu bạn Lê Hữu Thượng

Được tin bác Nguyễn Thị Kim Huê. Thân mẫu bạn Lê Hữu Thượng đã tạ thế ngày 05 tháng 09 năm 2011. Hưởng thọ 93 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng hai bạn Thượng & Tâm và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A.