Nhạc Mẫu bạn Trần Hữu Tiến

Được tin Nhạc mẫu của bạn Trần Hữu Tiến, thân mẫu bạn Vũ Thị ái Lâm đã từ trần vào sáng ngày 30- 5 tại Sài Gòn. Hưởng thọ tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng 2 bạn Hữu Tiến & Ái Lâm cùng tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A