Nhạc Mẫu bạn Nguyễn Thanh Liêm

Được tin Nhạc mẫu của bạn Nguyễn Thanh Liêm bác Trần Thị Vu đã từ trần vào lúc 8g15 ngày 4-9-2019 tại Sài Gòn. Hưởng thọ 84 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng 2 bạn Liêm & Mỹ và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A