Lê Văn Tình

Được tin bạn Lê văn Tình đă vĩnh viễn ra đi ngày 20 tháng sáu 2011 tại Sài Gòn.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến, nguyện xin hương linh anh được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A.