Phạm Quốc Hùng

Ngày đăng: 09:57:14 26-09-2011

Tìm bạn PHẠM QUỐC HÙNG trước ở Huỳnh Khương Ninh, đi định cư ở USA năm 1984, hay 1985? Bạn nào có thông tin về bạn Hùng vui lòng nhắn tin về web hoặc liên hệ 6 Môn, Tí đô, Hòa đen. Rất cám ơn !