Lý Tiểu Lệ

Ngày đăng: 23:07:37 04-01-2012

" Tìm bạn Lý Tiểu Lệ _ lớp sinh lý sinh hóa A, nhà ở Long Xuyên vượt biên năm 76-77.

Bạn biết tin của Lệ, xin mail về : badgirl_ngoxnghech@yahoo.com.vn ( Dương Thị Thái Bình )

hoặc viết vào khung dưới đây. Xin chân thành cám ơn."