Hứa Xuân Dương

Ngày đăng: 20:16:53 22-07-2011

Người Hoa, cùng tổ với Huỳnh Mỹ Hạnh Thục. Bạn biết tin xin vui lòng liên lạc với web Sinh@.

" Nếu có ai biết được tin tức của Hứa Xuân Dương ( nhóm SINH) Xin liên lạc với Trương Dịch Tường với Email : truongdichtuong@hotmail.com "

Chân thành cám ơn.