Tiêu Kim Huân

Ngày đăng: 20:10:45 22-07-2011

Tìm bạn Tiêu Kim Huân - Sinh A - Nhà ở cầu chữ Y, bến Phạm Thế Hiển, trong thời gian học văn hoá Huân có đi vượt biên và không có tin đến nay. Bạn nào biết tin tức của Huân xin liên lạc về web Sinh @.

Chân thành cám ơn