Nguyễn Đình Hải Âu

Ngày đăng: 20:08:14 22-07-2011

Tìm bạn Nguyễn Đình Hải Âu - lớp Sinh A, có thời gian đi bộ đội, nhà ở đường Võ Văn Tần Quận 3, nghe nói kết hôn cùng Kim Thoa ( lớp Sinh A ) và cả 2 đã ra nước ngoài. Bạn nào biết được tin tức cuả Âu xin tin về web Sinh@ .

Chân thành cám ơn