Huỳnh Ngọc Phương Dung Tìm bạn

Ngày đăng: 05:39:19 26-05-2012

Tìm các bạn:

  • Nguyễn Thi Diệu Loan, hoc chung SPCN 1972 sau đó Sinh Hóa 1-2, Thực 1-2, Động1-2.
  • Huỳnh Thị Thanh-Loan, hoc Sinh Lý ở Thủ Đức 1972, sau đó học chung giống Diệu Loan (ở Úc) và mất liên lạc từ 1992 tới giờ.
  • Nguyễn ( hay Lê, quên rồi )Thanh Hải (nam) và em gai Nguyễn ( hay Lê )thị Cẩm Hoà. trước ở đường Pasteur, nhà bán mì phở gì đó.... ??? Cám ơn.
  • Xin liên lạc: phuong dung huynh <thaihuynh1@yahoo.fr