Các Bạn SLSH A1&A2

Ngày đăng: 08:47:40 25-07-2011

Nguyễn Quý, SLSH 74 nhóm A1.

Chuyên khoa Địa Chất. Hiện định cư tại NSW AUS

Muốn biết tin các bạn cùng nhóm A ( A1 & A2 ) năm 74. Xin liên lạc về Web Sinh @

Chân thành cám ơn.