Những đoạn phim ngắn về Sài Gòn xưa

  • Giã Từ Thành Phố, sáng tác Anh Việt Thanh, tiếng hát Hương Lan trước 1975
  • Đoạn phim ngắn của hãng phim Mỹ Vân
  • Sài Gòn cũ xưa
  • Sài Gòn Tết Kỷ Dậu 1969
  • Sài Gòn Tết 1974
  • Trường Đua Phú Thọ và Maxim của Hoàng Thi thơ ngày xưa