Danh sách sinh A 77 - 78

Chân thành cám ơn bạn Trần Thị Lệ Chi đã gửi tặng chúng ta danh sách lớp niên khoá 1977 - 1978

Với những tờ giấy pelure đã ngã màu vàng theo năm tháng khiến chúng ta có dịp hồi tưởng lại một thời đã qua. Những ký hiệu chú thích:

- TT : Tổ trưởng

- HT : Học tập

- BC : Báo chí

- VN : Văn nghệ

- TD : Thể dục

- DS : Đời sống

- LĐ : Lao Động