L

  • Nguyễn thị Lang
  • Trần thị Mỹ Lan
  • Ngô thị Hồng Liên
  • Trần thị Liên
  • Tạ thị Loan
  • Phạm Thị Xuân Lan
  • Trần Phương Loan
  • Nguyễn Thị Kim Lệ
  • Võ Thị Bích Loan
  • Ngô Thị Lượm
  • Tạ Thị Mỹ Lê
  • Nguyễn Khánh Loan
  • Lê Thị Kim Long
  • Lê Ngọc Liễu
  • Bùi Thị Tú Linh
  • Nguyễn Thị Ái Liên
  • Nguyễn Thị Xuân Lan
  • Phạm Thị Phương Lan
  • Nguyễn Thanh Liêm
  • Lê Hữu Lộc
  • Nguyễn Khánh Long
  • Nguyễn Kim Linh
  • Nguyễn Đình Lợi
  • Ngô Hồng Lĩnh
  • Bùi Hữu Lộc