H

  • Nguyễn Lục Hà
  • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  • Nguyễn Thị Thanh Hải
  • Nguyễn Thị Huệ
  • Trần thị Cúc Hòa
  • Nguyễn thị Hoàng
  • Lê thị Kim Hoàng
  • Bùi Trung Hậu
  • Lê Minh Ngọc Hương
  • Lê thị Nguyệt Hồng
  • Nguyễn Thị Hạnh
  • Huỳnh Thị Cẩm Hồng
  • Lê Thị Huyền Hà
  • Lê Thị Ngọc Hạnh
  • Bùi Thị Ngọc Huệ
  • Trần Việt Hùng
  • Đinh Diệu Hoàn
  • Tiêu Kim Huân
  • Châu Xuân Hùng
  • Lê Minh Hòa
  • Trần Minh Hoàng
  • Phạm Quốc Hưng
  • Nguyễn Huy Hoàng ( Bạch Phượng )
  • Nguyễn Hoàng Hùng
  • Tăng văn Hà
  • Trần Trọng Hiệp
  • ... ? ....... Hiển hay đi chung với Mùi (đã qua đời )
  • Phạm Văn Hiếu
  • Phạm Quốc Hùng
  • Thái Kiến Hoa