Lớp Sinh @

Có lẽ nên bắt đầu từ chứng chỉ Sinh Lý - Sinh Hoá A niên khoá 1974 - 1975 trên Thủ Đức do giáo sư Mai Trần Ngọc Tiếng đảm nhiệm. Sau khi thi xong chứng chỉ SLSH A đệ nhất lục cá nguyệt khoảng tháng hai, tháng ba, đến 30 - 4 thì tất cả đều phân tán.

Sau lời kêu gọi trên đài phát thanh Sài Gòn lúc bấy giờ tất cả sinh viên Khoa Học Đại Học Đường tập trung về trường đại học Khoa Học ở đường Cộng Hòa để được phân bổ công tác, kẻ lên trung tâm Duy Tân nhận công việc quét dọn vệ sinh đường phố, người ở lại trường trong những hoạt động văn nghệ, thể thao, báo chí v v ...

Những ngày kế tiếp, cùng với tất cả sinh viên những khoa khác: Toán, Lý, Địa chất, SPCN, Hoá, v v ....... SLSH A đã hoà nhập chung để chia theo tổ chuẩn bị học chính trị và đi lao động.

Qua hai lần học chính trị, đợt 1 tại trường, đợt 2 ở trung tâm Nguyễn Chí Thanh, và những kỳ lao động Lê Minh Xuân, Nhị Xuân, Củ Chi v v ........

Vào khoảng năm 1976 thì bắt đầu vào học chuyên môn. Lớp A khoa Sinh hình thành từ đó (NK 76-77, 77-78, 78-79 ).

Được chia thành 26 tổ, mỗi tổ khoảng 10 người như vậy danh sách lớp Sinh A chúng ta có khoảng 250 người, đa số là dân SLSH A.

Các bạn ngành khác chọn môn Sinh Học Thực Nghiệm thì vào các lớp B, C và D.

Còn chọn môn Sinh Học Đại Cương là lớp sinh E.

Những NK của Lớp Sinh A gồm :

- NK 76-77 học Động Vật & Thực Vật.

- NK 77-78 học Sinh lý Động Vật & Sinh lý Thực Vật.

- NK 78-79 học Sinh Hóa & Vi Sinh Sinh Môi.

* Được ghi lại theo ký ức của bạn Lê Hữu Lộc, Nguyễn Thanh Liêm nếu có những thiếu sót hay sai lầm xin quý thầy, cô và các bạn bổ túc ở bảng chỉnh sửa dưới đây.