Ngày đó 5

Ngày đăng: 09:35:26 29-05-2014

Các bạn thân mến, trang web nhận được hình nhưng không nhớ tên các nhân vật.

Để tiện chú thích, nếu bạn biết tên xin gửi vào mẫu nhắn tin dưới đây... Cám ơn nhiều nhiều

29 / 5 / 2014..;;;;;; Đã có bạn cho thông tin:

H 1: Nga, Chị Nguyên, Kim Hoàng...???...

H 2: Chi Hoàng, Mỹ Hạnh, Thanh Thủy, Thanh Tâm, Kim Hoàng, Nga????,????!

(Không biết thứ tự như thế nào..... hic hic... xin bổ túc thêm)

***

31/5/2014 -- Cám ơn bạn đã cho thêm thông tin

H1 từ trái qua phải : Nga, chị Kim Nguyên, Kim Hoàng, ?????

H2 từ trái qua phải : ????, ????, Nga, Kim Hoàng, Thanh Tâm, Thanh Thủy

Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hoàng.

***

3/6/2014 -- Vừa nhận thêm tin tức chi tiết rất thú vị của 2 tấm hình này,

Cám ơn bạn và thầm khen bạn có trí nhớ tốt quá

Hình 1 từ trái qua phải là: T.Nga, K.Nguyên, K Hoàng và Chi,

Hình 2 từ trái qua phải là:T.Khiết, K.Nguyên , T.Nga, K.Hoàng , Chi, T.Thủy,

Mỹ Hạnh, Nguyễn thị Hoàng

Hình thứ nhất chụp tại phòng Sinh Lý Động & Sinh Lý Thực 1976

Hình thứ hai chụp tai đường Lê Lợi Sài Gòn, trên đường về sau khi dự đám cưới của Huỳnh Bá Nghệ 1980