Ngày đó 3

Ngày đăng: 08:17:38 21-08-2011

Hình ảnh được gửi bởi Minh Hoàng và Ngọc Thạch

Lý Minh Tri - Trương Thiên Tân - Đỗ văn Thiện

Đỗ Ngọc Thạch - Lý Kim Xuân - Nguyễn Tuấn Kiệt