Ngày Đó 6

Tình cờ xem lại ảnh cũ, các bạn nhớ năm nào ko ?