Ngày Đó

Có lẽ thật khó mà có những hình ảnh thuở ban đầu của Sinh A, những năm giao thời gian khó.

Rất hoan nghênh nếu bạn nào có hình ảnh cũ, đôi bạn, nhóm bạn hoặc tiệc họp mặt riêng ngày xưa... ( hình có thể sẽ được cắt lọc ghi chú những bạn lớp Sinh A, mong sao từ nhiều mảnh chắp ghép, chúng ta sẽ dần tạo được album lớp sinh A ngày nào ) xin gửi hình về :

Ngày đó 5 — 09:35:26 29-05-2014

Ngày đó 4 — 08:19:22 21-08-2011

Ngày đó 3 — 08:17:38 21-08-2011

Ngày đó 2 — 08:15:02 21-08-2011

Ngày đó 1 — 08:08:41 21-08-2011