Với chị Kim Nguyên - USA

Chị Kim Nguyên mặc áo sọc ngang hồng và đen

Chị Nguyên và ông xã Craig

Một bữa ăn tối tại nhà hàng ở San Jo