Vài hình ảnh sinh hoạt vừa qua cuả các bạn

Sài Gòn

Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Minh Hoàng lần thứ 61

Hoàng và bà xã

Các bạn tham dự sinh nhật Hoàng

***

California

Họp mặt tại nhà Nguyễn Phương ở Cali

Oanh ( vợ Chung ) - Chung - Phương - Thiên Tân - Quốc Hưng và bà xã

Hưng và bà xã - Phương - Chung - Xuân Lan - Oanh

Bữa cơm thân mật ở nhà Nguyễn Phương

***

Paris

Ba chàng Ngự Lâm Pháo Thủ tại quận 13 Paris

Duy Thành - Minh Tri - Hữu Trí

***

Loan - Bạch Nga - Hồng Phượng - Hưũ Thượng - Châu - ông xã Loan tại Sài Gòn

Các bạn gặp lại Loan sau 35 năm xa cách từ lúc ra trường 1979