Thứ bảy 24-10-2015 quán " nhà " Hoàng Mono với Dương Văn Nghiệp