Rồi một năm sau ...

Hương Xuân và các bạn dịp hè 2012 ( link để xem hình năm 2012 )

Dưới đây là hình ảnh gặp nhau của các bạn dịp hè 2013

Rồi một năm sau ... vậy mà chưa thấy cái " GIÀ "