Phạm Thị Minh Nguyệt Australia

Buổi họp mặt nho nhỏ nhân dịp có Phạm Thị Minh Nguyệt và cô Nguyệt ở Úc về, và sự có mặt của cô Uyên

Bữa tiệc được tổ chức tại nhà Trần Minh Hoàng ở Bình Chánh

Bên hông nhà Hoàng

Việt Mỹ - cô Uyên - cô Nguyệt - Bạch Nga - Hồng Phượng - Kim Hoàng

Ông bà chủ

Phạm Thị Minh Nguyệt ngồi giữa Kim Hoàng và Ngọc Môn

Từ trái qua phải:

Tiến Dũng - Ngọc Môn - vợ chồng Phượng - Châu - Kim Hoàng - Minh Nguyệt - Bùi Thế Đạo - Thanh Liêm