Lý Kim Xuân, Nguyễn Duy Thành và các bạn ở Việt Nam

Họp mặt với Bích Mai tại nhà Hữu Tiến

Ngồi :Odette ( vợ Thành) - Tùng ( vợ Tuấn ) - Đoàn Thu - Ngọc Môn - Ái Lâm ( vợ Tiến ) - Nguyệt ( vợ Hoà ) - Nga ( vợ Kim Xuân )

Đứng : Thành - Liêm - Cường - Đức - Hiệp - Thạch - Tuấn - Hoàng - Hoàn - Tiến - Dũng - Hoà - Xuân

Các bạn ở Việt Nam đón tiếp vợ chồng Kim Xuân và Duy Thành tại quán nhà Hoàng Mono

Thành đang chuẩn bị fromage Camembert

Vợ chồng Thành vừa đến Sài Gòn

Chào đớn vợ chồng Thành và Tân