Lê Hữu Thượng và Huỳnh Hữu Đức về thăm An Giang ... 11- 2015

Huỳnh Hữu Đức họp mặt với các bạn

Đức mặc áo chemise careau xanh

Huỳnh Hữu Đức và Lê Hữu Thượng về An Giang thăm Bích Mai

Nhà Bích Mai

Đức, Thượng, Bích Mai bên cây mít sai trái