Họp lớp 1

Ngày đăng: 18:21:02 18-07-2011

Minh Hoàng, Minh Khương, Nam Trang, Khánh Long, Hữu Nghĩa, Quốc Tuấn, Hữu Tiến, Ngọc Thạch,

Vinh Quý, Hoàng Hùng, Văn Nhiệm, Trương Phất, Minh Châu, Tiến Dũng.

Kim Loan, Kim Dung, Trung Hậu, Khánh Loan, Anh Thủy, Bạch Nga, Hồng Phượng, Ngọc Môn, Huy Hoàng.

Thái Bình, Mỹ Lan, Kim Hoàng, Thu Quỳnh, Thùy Như, Diễm Mai, Bạch Phượng, Việt Mỹ.

Việt Hùng, Quốc Cường, Thanh Liêm.

Photo by: _Tran Việt Hùng

_Ng.Thanh Liêm.