Họp Tân Niên Đinh Dậu 2017 với vợ chồng Đức & Lục Hà tại SàiGòn

Gặp lại Đức & Lục Hà sau 40 năm xa cách.... thật vui nồng ấm..... thân chúc tất cả vẫn còn bên nhau

Lục Hà - Bạch Nga - Ái Lâm

Phúc - Hoà - Cường - Đức - Lục Hà - Môn - Tuấn - Ái Lâm - Dũng - Tiến - Bính