Họp mặt với Thành và Hiệp 11 - 2014

Hình ảnh những lần bên nhau của vợ chồng Nguyễn Duy Thành ( Pháp ) và vợ chồng Hiệp ( Canada )

và các bạn ở Việt Nam

Hình từ trái qua phải tại quán cuả Hoàng mono:

Hoàn - Tuấn - Hoà - Thành - Liêm - Hoàng mono

Hiệp - Cường - Thạch - Dũng

Hình từ trái qua : vợ Hoàng Mono và cũng là bà chủ quán,

Nguyệt - vợ Hoà, Odette - vợ Thành và Nguyễn Duy Thành

Tại Tiểu Ngư quán

Hiệp - Thành - Liêm - Dũng - Hoàng - Tuấn - Hoà - Cường - Thạch - Đức

Dung vợ Hiệp - Odette - Như - Nguyệt

Và những lần cafe