Họp lớp 2015

SAIGON Bắt đầu mưa ,hy vọng video cơm nguội này (hết nóng rùi ! ) chấm nước mắm kho quẹt sẽ hài lòng các Bạn,

Có thể nhấp vào chữ youtube ở góc dưới video, để xem màn hình lớn và tiện tay các Bạn viết vài giòng phê bình & nhấp LIKE ở đó cho tác giả của video này rút kinh nghiệm cho video sau hay hơn !

THANKS , CÁC BẠN

TRAN VIET HUNG ( Youtube Ximuoi1000 )