Họp Giáng Sinh 2012 - Paris

Nhân dịp gia đình bạn Lâm Thành Chung và Huỳnh Kim Định và con gái từ USA đến Paris mùa Giáng Sinh 2012. Sinh A tại Pháp tổ chức họp mặt tại nhà Nguyễn Duy Thành (23 - 12 - 2012 ). Rất tiếc còn thiếu một số bạn vì quá gấp không kịp thông báo, xin thứ lỗi.