Với Lê Hữu Thời

Ngày đăng: 18:56:37 06-12-2011

Vài hình ảnh ngày 28 - 12 - 2011 với Lê hữu Thời

Vợ chồng Lê Hữu Thời

Lê văn Quới - Kim Hoàng - Thanh Thủy

Photo by Hong Phuong

Photo by Quốc Tuấn

Hữu Thời, Hồng Phượng, Trung Hậu, Thanh Liêm ở một góc cafe

Dũng - Thời - Liêm - Nhiệm - Tuấn - Việt ( Philippine )